Digerdöden, Spanska Sjukan och Covid

måndag 19 september 2022

Lennart Axhamn

Berndt Sjöberg talade över ämnet Digerdöden, Spanska Sjukan och Covid.

Digerdöden  kom till Europa via Sidenvägen från Kina runt år 1330-1335

Till Sverige kom den runt 1350 och runt 300000 människor dog i Sverige motsvarande runt 40% av Sveriges befolkning.

Spanska Sjukan härjade runt tiden för Första Världskriget och tog fler liv än vad kriget tog.

Coronavirus isolerades först år 1965 och fotograferades med elektronstråle-mikroskop 1967.  Covid-19 identifierades första gången 18 november 2019 i Wuhan, Kina.


Berndt Sjöberg

Digerdöden, Spanska Sjukan och Covid