Presidentskifte 14 juni 2023

torsdag 15 juni 2023

Lennart Axhamn

Lennart Karlsson tillträdde den 14 juni 2023 och innehar Presidentposten fram till 1 juli 2024. Här har han nyss fått mottaga Presidentnålen och Presidents Cup. Presidents Cup skall vårdas ömt under året och sedan överlämnas till nästa President i klubben efter att Lennart kompletterat pokalen med en ny namnbricka med sitt namn...

Vår nye President Lennart Karlsson.