Generalsekreterare Gustaf Lind från Världsnaturfonden Sverige

lördag 27 april 2024

Lennart Axhamn

Världsnaturfonden håller till i en av flyglarna på Ulriksdals Slott. Vår kung har under många år varit högste beskyddare, hedersordförande, av fonden men har nu pensionerat sig och ansvaret vilar nu på hedersordförande Leif Johansson, tidigare styrelseordförande på Volvo m. fl bolag. WWF samlar globalt in runt 10 miljarder kr årligen varav verksamheten i Sverige samlar in runt 500 miljoner kr. WWF grundades 1961 och år 1971 grundades den Svenska verksamheten. Gustaf Lind presenterade en sammanställning över pågående projekt i Sverige. Han visade en graf över hur mångfalden av olika djur minskat radikalt över de gångna 50 åren från 1970 till 2020. Den marina mångfalden har minskat med 36%, den landbaserade mångfalden har minskat med 38 %, och den färskvattenbaserade mångfalden har minskat med 83 %.

I Östersjön utgör Spiggen en invasiv art som glupskt äter upp andra fiskars rom och yngel.

Våra våtmarker har dikats ut och minskat till endast 10 % av vad de en gång var. Våra ängsmarker har minskat till bara 1 % av vad de ursprungligen var. Gustav lyfte fram tre områden speciellt:

1 Utdikning av våtmarker

2 Flottningsleder

3 Vattenkraft

Ett av projekten som Världsnaturfonden driver är ”Nytt liv i Ångermanälven”

Ett annat projekt är Ljungan i Härjedalen

Rönne Å  i Klippan i Skåne är ett annat projekt.

Man driver också projekt att riva gamla vattenkraftverk som inte längre är i drift, alternativt avveckla mycket små vattenkraftverk.

Riksdagsledamöter har varit på besök vid ett projekt vid Ume Älv.

EU har ett Vattendirektiv, NAP, som innebär del av en ny lagstiftning att alla vattenkraftanläggningar skall omprövas och förses med moderna miljövillkor. Exempel är fiskvandringslösningar, miljöanpassade vattenflöden och återställningsåtgärder.

Gustaf Linds presentation avslutades med en frågestund.

Gustaf fick en varm applåd för sin presentation

Generalsekreterare Gustaf Lind i Världsnaturfonden Sveriga