Andreas Borggård : Hemvärnet i omvandling

måndag 20 maj 2024

Lennart Axhamn

  Fredagen den 17 maj 2024 hade vi Andreas Borggård från Hemvärnet som vår talare. Andreas har varit kapten i Hemvärnet men är nu pensionerad därifrån vid 70 års årder. Det finns runt 35000 personer i Hemvärnet. När kriget i Ukraina startade kom det in många nya ansökningar till Hemvärnet. Hemvärnet genomgår en kraftig modernisering nu efter vårt inträde i Nato. I samarbete med övriga nordiska länder pågår upphandling av nya uniformer, hjälmar och vapen. Av erfarenheterna från pågående krig i Ukraina är behovet av artilleri och drönare stort,  

Andreas Borggård, Svenska Hemvärnet