Ingrid Hahn, "Vanliga synproblem då vi blir äldre

fredag 24 maj 2024

Lennart Axhamn

Ingrid berättade ingående om de vanligaste ögonproblemen och hur de normalt åtgärdas.

Redan vid runt 40 års ålder kan åldersförändringar i linsen uppstå, då den blir mindre rörlig.

 

Grå starr innebär att linsen blir grumlig vilket leder till suddig syn och sämre synskärpa. Detta problem kan relativt enkelt åtgärdas idag med hjälp av ultraljud och laser och byte av lins.

 

Glaukom som är grön starr är en grupp av sjukdomar som skadar synnerver. Problemet skapas av för högt tryck i ögat. Glaukom utvecklas långsamt och kräver behandlig, annars uppstår blindhet.

 

Diabetes kan förorsaka synproblem. Denna komplikation påverkar blodkärlen i näthinnan vilket kan leda till ärrbildningar och blödningar. Regelbundna kontroller och god kontroll på blodsockerhalten är nödvändig.

Åldersrelaterad makuladegenerering (gula fläcken) påverkar den centrala delen av näthinnan vilket leder till förlust av central synskärpa. Två kategorier av problem finns, torr och våt. Den våta är svår att åtgärda.

 Torra ögon beror på minskad produktion av tårvätska. Det orsakar irritation, sveda och en känsla av grus i ögonen..

 Nedsatt mörkerseende beror på minskad pupillstorlek, och förlust av fotoreceptorer i näthinnan.

 

Efter en kort frågestund avtackades Ingrid Hahn med en varm applåd av de närvarande.

Ögonläkaren Ingrid Hahn från Södertälje Östra informerade om synproblem för äldre