Södertälje Östra

Grundades fredag 1 juli 1966
Klubb 13200 - Distrikt 2370 - Charternummer

Södertälje Östra Rotaryklubb chartrades i juli 1966 som en avknoppning från Södertälje Rotaryklubb som bildats i maj 1943. För att klara rekryteringsfrågan valde man att den nya klubben skulle få ta upp medlemmar som bodde eller arbetade på östra sidan om Storgatan, därav namnet. Den förste presidenten blev Einar Broander. När man skulle välja lunchställe fanns inget sådant att tillgå på östra sidan om Storgatan varför man valde Bristol Hotell. Där fick ”Östra”, som klubben vanligen kallas, föra en ambulerande tillvaro beroende på hotellets beläggning. Under semestertid 1968 blev klubben helt hemlös och flyttade till Skogshöjd där vår klubb blev väl mottagen. Stadens andra Rotaryklubbar följde snart efter och sammanträder sedan dess på Skogshöjd. Södertälje Östra Rotaryklubb har under åren haft ett femtiotal medlemmar, ett antal vi finner väl anpassat då alla medlemmar har möjlighet att lära känna varandra.

 

Södertäljes näringsliv expanderade starkt under 1960-talet och tiden därefter. En ytterligare Rotaryklubb framstod som nödvändig och det blev Södertälje Mälaren Rotaryklubb vilken chartrades i augusti 1972. En bärande tanke inom Rotary är att varje klubb är autonom och bestämmer sin inriktning om den inte kolliderar med Rotarys grundstadgar. Vår klubb har under nästan alla år haft veckobrevskrivare vars, mer eller mindre kortfattade, epistlar ger en god bild av klubbens verksamhet. ”Östra” har under åren genomfört fyra utlandsresor. Den första gick till Lautakylä i grannlandet Finland 1976, den andra till Tallinn i Estland 1991 där vi var med och chartrade stadens nya Rotaryklubb. Den tredje företogs till Jordanien där vi blev väl mottagna. Fjärde resan 24-25 maj 2012 gjordes till Åland där vi besökte Godby RK och Mariehamns RK. Ambitioner finns för nya internationella besök. 

Medlemmar

Aktiva medlemmar 32
- Herrar 28
- Damer 4
Paul Harris Fellow 10
Gästande rotarianer 2
Hedersmedlemmar 3
Andra kontakter 2

Adress

Södertälje Östra Rotaryklubb

c/o Quality Hotel Park, Saltsjötorget
15170 Södertälje
Sverige

sodertalje-ostra@rotary.se