Styrelsemöte hölls den 22 augusti kl 14 hos Lennart Karlsson

tisdag 23 augusti 2022

Lennart Axhamn

Här är en bild på styrelsen (inklusive adjungerad Lennart Axhamn) i trädgården till Lennart Karlssons hus i Tullinge

Södertälje Östras styrelse för perioden 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023.