Round Table 29 augusti 2022

måndag 29 augusti 2022

Lennart Axhamn

Under Round Table diskuterades programverksamheten som ser lovande ut under hösten. Vi diskuterade också hur vi skall kunna samverka med Södertäljeklubben angående programverksamheten. Vi diskuterade också hur ofta vi skall mötas och om vi kan blanda fysiska möten med Zoom möten. Frågan tas upp på årsmötet i klubben den 14 november 2022

Round Table 29 augusti 2022