Christofer Forsbäck, frivillig i Ukrainas arme

lördag 28 oktober 2023

Lennart Axhamn

Christofer Forsbäck anmälde sig som frivillig och anlände till Ukraina den 22 mars 2022.

Där ingick han från början i en internationell legion med många frivilliga från länder utanför Ukraina. Han huvudinriktning har varit att utbilda soldater. Den internationella legionen hade en stridande pluton och en underhållspluton. Under en period var han stationerad nära Kiev för utbildning av lokalförband. För att få resa in och ut ur Ukraina utan visum behöver man ha ett lagligt kontrakt med armen. Efter ett tag lyckades Christofer få ett sådant kontrakt. Den minimala utbildningen för att bli en stridande soldat i Ukraina är endast 10 dagar. Under Christofers tid i Ukraina utökades utbildningstiden för stridande soldater till 25 dagar. Christofer var med om uppbyggnad av ett regemente under oktober 2022 som så småningom utökades med fler regementen till en Brigad på mellan 2000 och 4000 man. Initialt fanns äldre stridsvagnar från Sovjettiden till förfogande med efter hand blev Amerikanska och Tyska stridsvagnar tillgängliga. Inför en kommande offensiv utbildades soldaterna i byggande av skyttevärn, minröjning och brosprängningar. Planerat datum för offensiv för Christofers Brigad var slutet av maj 2023. Inför offensiven flyttades Christofer in i de stridande förbanden. Framryckningen var väldigt långsam på grund av kraftig minering av ryssarna. I slutet av juni 2023 blev han skottskadad vid rensning av en ryskt skyttevärn och kort därefter träffad av splitter från en granat som trängde in på många ställen i kroppen.

Han räddades från frontlinjen genom att bäras genom fyra km långt minfält till en väntande ambulans. Vid ett fältsjukhus fick han första hjälpen och fick sedan transporteras med tåg till sjukhus i Kiev för ytterligare operationer och vård på intensivvårdsavdelning där Han fick senare 30 dagars permission för resa till Sverige där han genomgått operationer på Karolinska Sjukhuset. Inom kort är han nu beredd att åka tillbaka till Ukraina för en ny insats. Han svarade avslutningsvis på ett stort antal frågor från auditoriet.

Christofer Forsbäck, frivillig i Ukraina