Lennart Axhamn: Mera om Artificiell Intelligens, AI

lördag 28 oktober 2023

Lennart Axhamn

Presentationen om AI var indelad i fyra avsnitt:

Inledning, Textbaserad AI, Bildbaserad AI och Avrundning.

I inledningen redovisas hur utvecklingen av AI gått under de sista 10 åren. Snabbare datorer och möjligheten att hantera stora datamängder tillsammans med algoritmer lämpade för AI har möjliggjort att AI nu ”förstår” text, bild och ljud.

Under textbaserad AI gavs svar på enkla frågor som ”Vad är Rotary” och ”Skriv ett program i Fortran som beräknar primtalen mellan 0 och 1000”

Under bildbaserad AI gavs ett stort antal resultat av input som ”Golfboll, bunker, vattenhinder, svart hål i rymden samt bilder baserad på input som ”Man i rum, Rembrand stil, Leonadi da Vinci painting religios style  med flera.

Under avrundningen visades bilder från olika tidningar som haft stora artiklar om AI inom flera användningsområden inom AI. Lennart lovade att lägga upp hela sin AI presentation på Google Drive och skicka ut en länk av presentationen till alla i våra två Rotaryklubbar i Södertälje. Presentationen avslutades med en frågestund varefter Lennart avtackades med en varm applåd.

Lennart Axhamn, Mera om Artificiell Intelligens