Ulf Hagström: "Vi kan fixa hela Östersjön"

onsdag 10 april 2024

Lennart Axhamn

  Fredagen den 5 april 2024 hade vi Ulf Hagström från Ecomb AB i Södertälje som vår talare över ämnet "Vi kan fixa hela Östersjön". Ecomb har ett system för syresättning av havsbotten i övergödda sjöar och hav. Syre tillförs med så kallad mikrobubbelteknik där de små syrebubblorna löser sig fullständigt i bottenvattnet. En viss del av syret konsumeras momentant av de aktiva delarna av bottensedimentet, resten blir kvar som ökad syrehalt i vattnet med nytt marint liv som resultat.  

Ulf Hagström VD för Ecomb AB i Södertälje